ekorekt_obrazok

spracovávame účtovníctvo pre viac ako 80 stálych klientov

  • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
  • ročné závierky hospodárenia
  • mzdy a personalistika, administratíva spojená s ich spracovaním
  • optimalizácia daní a odvodov
  • nezávislé kontroly a inventúry
  • finančné analýzy plánovaných projektov
  • vypracovanie podnikateľských zámerov
  • daňové, mzdové a účtovné poradenstvo na vysokej úrovni
Naša spoločnosť bola založená v roku 1998. Tím pracovníkov firmy pracuje s účtovníctvom už od roku 1993.


Poskytujeme komplexné služby od

založenia firmy, registráciu na Daňovom úrade až po jej prípadnú likvidáciu, vrátane zastupovania klienta v daňovom konaní a v komunikácii s rôznymi štátnymi inštitúciami a zdravotnými poisťovňami.


Našimi klientami sú malé aj veľké firmy.

Od založenia firmy sa neustále zdokonaľujeme a rozširujeme.